Com cuida la ciutat les persones que l'habiten? Posem les cures al centre del disseny urbà, el desenvolupament comunitari i el model de ciutat

Ciutat Cuidadora

Espai de treball al voltant de les cures

Ciutat Cuidadora és un procés col·lectiu que tracta de visibilitzar i sensibilitzar al voltant de les pràctiques i relacions de cures en la ciutat, contribuint a posar-les al centre del disseny urbà, el desenvolupament comunitari i el model de ciutat que desitgem.

Tot açò es busca portar-ho a terme mitjançant la promoció col·laborativa d’una diversitat d’accions comunitàries a la ciutat, la realització d’unes jornades formatives o el desenvolupament de continguts comunicatius al voltant de la idea de ciutat cuidadora.

Des d’aquest espai s’entén que el desplegament de la perspectiva de la ciutat cuidadora es deu fer principalment des del teixit associatiu i les iniciatives ja existents a la ciutat.

Un espai per connectar i donar suport a aquelles entitats i experiències implicades en generar una ciutat que pose en el centre les cures als i entre els seus veïns i veïnes.

El projecte està basat en 4 eixos principals

Els eixos tracten d’articular la idea de les pràctiques de cura en la ciutat, que seran claus al llarg del procés:

  • Promoció de la salut i la salut comunitària
  • Millora de l’espai públic, la mobilitat i els espais comunitaris
  • Posada en valor i visibilització de les pràctiques de cura en la ciutat
  • Foment de les xarxes comunitàries al voltant de les pràctiques de cures

Qui som?

Ciutat Cuidadora és un procés impulsat pel Centre d’Innovació Las Naves, que compta amb la participació de l’estudi la Dula i la col·laboració de l’EMT i de Transversal Cooperativa.

Alhora, Ciutat Cuidadora és un espai co-desenvolupat per un espai de treball que reuneix una diversitat d’àmbits associatius: associacions de veïns i veïnes, AMPA’s, col·lectius feministes, iniciatives vinculades a les persones majors o migrants, etc.  que estan ubicades a diferents barris o zones de la ciutat. 

Aquest grup impulsor es configura com un espai obert, que podrà modificar-se d’acord a les diferents etapes del projecte ciutat cuidadora.

Notícies

Vídeosveure més

Disseny gràfic i web: Mineral Coop V