Entitat

Associació Amamanta

 1. Qui som? 

És un grup que dóna suport a les mares que es decideixen per l’alletament matern.

2. Què fem? 

Tallers d’alletament on les mares poden gaudir de donar el pit, demanar ajuda si la necessiten, compartir experiències i rebre informació. Fem voluntariat a l’hospital donant suport a les mares que acaben de tindre el seu bebé.

3. Per què formem part de Ciutat Cuidadora? 

Perquè nosaltres creem firmament que les cures al ciutadà deuen fer-se des de la seua edat més primerenca. Si protegim les lactàncies i criances dels futurs ciutadans garantim el seu estable desenvolupament físic i emocional. Tallers d’alletament on les mares poden gaudir de donar el pit, demanar ajuda si la necessiten, compartir experiències i rebre informació. Fem voluntariat a l’hospital donant suport a les mares que acaben de tindre el seu bebé.