Entitat

Consell Valencià de Persones Majors

 1. Qui som? 

Consell Valencià de Persones Majors. Òrgan de participació ciutadana, consultiu, col·legiat i assessor del govern valencià, adscrit a la Conselleria d’Igualtat (en altres ocasions Benestar Social).

2. Què fem? 

S’encarrega d’assessorar la Generelitat Valenciana en la definició, aplicació i seguiment de les polítiques d’atenció, inserció social i qualitat de vida de les persones majors en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

3. Per què formem part de Ciutat Cuidadora? 

Dins de la filosofia de ciutat cuidadora. El col·lectiu de les persones majors s’entén com un dels grups amb major vulnerabilitat i amb majors necessitats de cures dins de la ciutat. A més de ser un grup de població on es produeix una important expressió de les desigualtats socials. Aquesta situació i les necessitats cada vegada mes en augment, a causa de l’envelliment de la població, obliguen el Consell a estar present en aquestes iniciatives.