Opinió

Centres de salut conformant comunitat cuidadora

Jara Cubillo Llanes1 y Marta Sastre Paz1,2

1. Metgesses de famílies i comunitats, pertanyen al grup motor de #LosCuidados y 2. Col·lectiu Silesia

Després d’un procés de reflexió i treball col·lectiu entorn del projecte #LosCuidados ens preguntem com podrien ser els centres de salut perquè incorporen, des de la perspectiva de les cures, un enfocament comunitari.

Els centres de salut són un recurs més de la Comunitat. Com a tals, formant part d’aquesta, no sent els seus protagonistes, ni el seu “centre” com el seu nom malament indica, cuiden, acompanyant a les persones, a tota la Comunitat.

Dur a terme les clàssiques característiques de l’atenció primària ( integral, integradora, contínua, longitudinal, accessible, multidisciplinària, participativa i d’alta qualitat) representa una eina poderosa per a l’equitat i seria el desitjable per a fomentar ciutats cuidadores. Però aquesta tasca no és només de les i els professionals que en aquest nivell d’atenció exercim la nostra labor, sinó també de la pròpia administració, dotant dels mitjans necessaris per a poder-la desenvolupar.

Els centres de salut les portes i finestres dels quals estan obertes a la comunitat, de la qual formen part, tenen relacions i vincles més estrets amb altres recursos, serveis i amb la població, formant així part d’una xarxa d’actius per a la salut del territori de referència.

Les portes dels centres de salut han d’estar obertes a totes les persones garantint que existisca una universalitat real d’accés i facilitant més l’atenció a aquelles persones que més ho necessiten, superant barreres existents (físiques i d’altres tipus, com les de documentació), la qual cosa contribueix en gran manera a l’equitat en salut.

Obrim les finestres del centre de salut per a passar consulta mirant al carrer, perquè l’atenció que se’ls proporciona a les persones siga contextualitzada, tenint en compte tots els factors que estan influint en la seua salut, i en la dels seus veïns i veïnes, així com les característiques del barri, la població, els seus recursos i necessitats.

Conéixer la història del barri on està el centre de salut, el seu urbanisme, les característiques sociodemogràfiques, els recursos, els grups formals i informals que en ell treballen … és una cosa indispensable si volem entendre les causes dels problemes de les persones així com obrir el ventall de les possibles solucions a aquests. A vegades en els barris hi ha factors o recursos que poden millorar el benestar dels seus veïns i veïnes, i podem des de les consultes recomanar el seu ús com a part d’un pla d’actuació consensuat amb la persona.

Per tant, la consulta individual habitual serà específica en cada persona, tenint en compte el seu context. No es tracta d’atendre dolors de panxa o cap, sinó a persones concretes en circumstàncies concretes que tenen aqueixos símptomes i, per tant, la manera d’abordar-ho serà diferent en cada cas.

Però també obrim les portes del centre de salut per a eixir al carrer i fer atenció domiciliària, que és part de la tasca dels i les professionals que treballen en els centres de salut i suposa una manera més, pròxima i accessible, per a poder anar coneixent i donant-nos a conéixer al barri, fomentant vincles amb diferents membres de la Comunitat, persones i recursos. Per aquest motiu normalment als domicilis de les persones als qui atenem des d’un centre de salut es puga arribar a peu des d’aquest. Quina millor manera de vincular-nos i observar la Comunitat!

Les i els professionals del centre de salut podem generar espais grupals d’ensenyament-aprenentatge, d’ajuda mútua dins i fora del centre de salut, així com participar en activitats d’educació per a la salut que ens sol·liciten altres recursos com a centres educatius, associacions veïnals, centres municipals de majors, etc. A vegades només es coneixen els grups que donen suport a la lactància materna o aquells que es realitzen amb la temàtica d’alguna malaltia, no obstant això, els continguts que es treballen a nivell grupal poden ser molt diversos. Serà clau que aquestes intervencions fomenten la participació, partisquen del conegut pel grup sobre el tema i tinguen en compte les seues actituds i habilitats per a poder fomentar canvis en les seues vides.

La Comunitat té els seus propis processos i és interessant que des dels centres de salut els coneguem i participem en ells, sumant-nos a les iniciatives ja en marxa i liderades per unes altres/us. Però també podem impulsar i acompanyar processos de desenvolupament comunitari, en funció de les necessitats detectades de forma conjunta amb els veïns i les veïnes del barri, sent aquesta una de les maneres per a avançar cap a la cura i el comuna a les ciutats.

Una ciutat cuidadora no solament és on la gent se saluda, es coneix, es troba a faltar i es per a a saludar o xarrar uns minuts en el seu quefer quotidià, també és on les administracions posen els mitjans i recursos perquè totes les persones puguen aconseguir el seu major nivell de salut, tinguen capacitat de control i presa de decisions en la seua vida per a considerar-se saludables i permeten les trobades, les relacions i la vida quotidiana de la manera més profitosa i feliç.

Disseny gràfic i web: Mineral Coop V